Utilizarea spumei poliuretanice - economic ṣi foarte uṣor

Utilizarea Soudafoam Comfort cu aplicator Genius Gun:
- Poate fi folositӑ indiferent de sezon (temperaturi exterioare ȋntre -10°C ṣi + 30°C)
- Reutilizare (spuma din tub poate fi consumatӑ total, fӑrӑ a fi nevoie sӑ se arunce tubul parṭial folosit)
- Economicӑ – aplicarea uniform datoritӑ posibilitӑṭii de a controla debitul de spumӑ
- Confort ṣi precizie ȋn aplicare

Uṣor de prelucrat dupӑ uscare.
Poate fi folositӑ pentru izolare, montaj, umplerea golurilor.

Aplicare doar cu o singurӑ mânӑ


Confort ȋn utilizare - vӑ puteṭi susṭine cu mâna rӑmasӑ liberӑ ȋn locurile unde aplicarea este dificilӑ


Lucrul ȋn siguranṭӑ la ȋnӑlṭime, vӑ puteṭi susṭine cu mâna rӑmasӑ liberӑ de perete sau de

Aplicaṭii:

  • Izolarea şi umplerea golurilor de trecere a cablurilor electrice, conductelor şi ţevilor prin pereţi
  • Izolarea şi umplerea golurilor la montarea sistemelor de aer condiţionat
  • Izolarea şi umplerea golurilor la montarea sistemelor hidraulice
  • Izolarea fonică şi termică a oricăror goluri din pereţi

Confortabil

Precizie

Utilizӑri multiple