Utilizarea spumei poliuretanice - economic ṣi foarte uṣor

APLICATOR GENIUS GUN

CONFORTABIL

Sistemul confortabil ṣi sigur permite aplicarea spumei doar cu o singurӑ mânӑ – la fel ca o spumӑ profesionalӑ.

PRECIZIE

Dozaj controlat – economic ȋn aplicare, eliminӑ consumul excesiv de spumӑ.
Economie: Surplus redus de spumӑ care trebuie ȋndepӑrtat.

UTILIZĂRI MULTIPLE

Se poate ȋntrerupe lucrul oricând. Tubul de spumӑ poate fi folosit de mai multe ori, putând fi depozitat fӑrӑ riscul blocӑrii valvei.
Eficienṭӑ – spuma din tub poate fi consumatӑ total, fӑrӑ a fi nevoie sӑ se arunce tubul parṭial folosit.